O nas

Gminny Zakład Komunalny w Łącku jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Łąck działającą w formie jednostki budżetowej utworzoną do realizacji zadań własnych gminy Uchwałą Rady Gminy Łąck Nr IX/52/2007 z dnia 12 września 2007 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej na terenie Gminy Łąck w szczególności:

  • gospodarka wodno-kanalizacyjna,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy  Łąck,
  • gospodarka cieplna,
  • utrzymanie dróg gminnych,
  • utrzymanie zieleni gminnej,
  • gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym,
  • dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola,
  • sprawy z zakresu bezdomności zwierząt.