Zasady segregacji

ZASADY SEGREGACJI – SZKŁO

ZASADY SEGREGACJI – PAPIER

ZASADY SEGREGACJI – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

ZASADY SEGREGACJI – BIOODPADY

ZASADY SEGREGACJI – POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA

źródło: https://abrys.pl/edukacja-ekologiczna/