HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2023 r. dostępne są na stronie www.gzklack.pl w zakładce: „Strefa interesanta” -„Gospodarka odpadami” – „Harmonogram odbioru odpadów”.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łąck

Przez teren Gminy Łąck przebiegają drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zgodnie z powyższym podziałem za każdy rodzaj drogi odpowiedzialny jest inny zarządca wyszczególniony w załącznikach do informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023 NA TERENIE GMINY ŁĄCK

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023 NA TERENIE GMINY ŁĄCK

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023 NA TERENIE GMINY ŁĄCK

Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Gminny Zakład Komunalny w Łącku. Wszystkie zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy składać telefonicznie – pod nr tel. 24 26 14 131, 605-694-116 (w godzinach pracy Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku).

Numer telefonu pod , którym przyjmowane są zgłoszenia w weekendy oraz święta dostępny w zakładce: Aktualności – Harmonogram dyżurów.