ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Łąck będzie samodzielnie realizować odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łąck.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości z terenu Gminy Łąck zobowiązani są do zbierania i oddawania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.

Czytaj dalej ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH