Druki i formularze

DRUK DEKLARACJI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZAKŁE, WIELOLOKALOWE, NIEZAMIESZKAŁE

Instrukcja wysyłki deklaracji poprzez portal ePUAP – Nieruchomości zamieszkałe, wielkolokalowe, niezamieszkałe

DRUK DEKLARACJI – NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Instrukcja wysyłki deklaracji poprzez portal ePUAP – Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

INTERAKTYWNE DRUKI DEKLARACJI W FORMACIE PDF:
1. Formularz interaktywny – Deklaracja DO-M
2. Formularz interaktywny – załącznik nr. 1 DO-M-WWL
3. Formularz interaktywny – załącznik nr. 2 DO-M- NM
4. Formularz interaktywny – Deklaracja DO-L
5. Formularz interaktywny – załącznik nr. 1 DO-L-WWL
6. Formularz interaktywny – załącznik nr. 2 DO-L-NL

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK – ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W RAMACH ZBIÓRKI

REKLAMACJA- FORMULARZ