Kontakt

Gminny Zakład Komunalny w Łącku
ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck

e-mail: biuro@gzklack.pl

tel. 24 382 11 01

fax (24) 26 14 131

Zakład przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 8:00-16:00

Kierownik
Katarzyna Zaborowska
e-mail: kierownik@gzklack.pl

Gospodarka odpadami
e-mail: odpady@gzklack.pl

Dane kontaktowe do pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami:

Monika Żelichowska
tel. 24 26 14 379
e-mail: m.zelichowska@gzklack.pl

Patrycja Szarwińska
tel. 24 26 14 379
e-mail: p.slowikowska@gzklack.pl

Joanna Rachubińska
tel. 24 26 14 379
e-mail: j.rachubinska@gzklack.pl

Stanowisko ds. wodno-kanalizacyjnych
Anna Szymańska
tel. 24 26 14 711
e-mail: a.szymanska@gzklack.pl

Stanowisko ds. rozliczania opłat za wodę i ścieki, prowadzenia windykacji należności za wodę i ścieki

Weronika Łęczyńska

tel. 24 26 14 711

email: w.leczynska@gzklack.pl

Stanowisko ds. utrzymania i nadzoru mienia komunalnego
(drogownictwo, oświetlenie uliczne, sprawy z zakresu bezdomnych zwierząt
)

Monika Piórkowska
tel. 24 26 14 131
e-mail: mieniekomunalne@gzklack.pl lub e-mail: m.piorkowska@gzklack,pl

Księgowość:
Agata Cichońska
tel. 24 26 14 501
e-mail: a.cichonska@gzklack.pl

Kadry:
Karolina Augustyniak
tel. 24 26 14 501
e-mail: k.augustyniak@gzklack.pl

Inspektor Ochrony Danych
kontakt listowy na adres siedziby Zakładu
e-mail: iod@gzklack.pl