Piątka za segregacje

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dotyczy ona Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

Kampania Ministerstwa Środowiska nawiązuje do wprowadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. W ramach prowadzonych działań edukujemy, że dzięki odpowiedniej segregacji, więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi.

Czytaj dalej Piątka za segregacje

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Łąck będzie samodzielnie realizować odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łąck.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości z terenu Gminy Łąck zobowiązani są do zbierania i oddawania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.

Czytaj dalej ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wydłużenie godzin pracy

W celu usprawnienia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydłużone zostaną godziny pracy Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku z siedzibą przy ul. Brzozowej 1, 09-520 Łąck:

  • w dniu 08.01.2020 r. (środa) do godz. 1800
  • w dniu 11.01.2020 r. (sobota) w godz. 900 – 1500