Ogłoszenie

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĄCKU ZAWIADAMIA:

W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRAC REMONTOWYCH NA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZDWORZU W DNIU 14.02.2020 r. (PIĄTEK) W MIEJSCOWOŚCI: Zdwórz

nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-15.00, co może również spowodować chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĄCKU ZAWIADAMIA:

W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRAC REMONTOWYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DNIU 18.02.2020 r. (wtorek) W MIEJSCOWOŚCI: Grabina

nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8.00-15.00, co może również spowodować chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Piątka za segregacje

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dotyczy ona Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

Kampania Ministerstwa Środowiska nawiązuje do wprowadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. W ramach prowadzonych działań edukujemy, że dzięki odpowiedniej segregacji, więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi.

Czytaj dalej Piątka za segregacje

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Łąck będzie samodzielnie realizować odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łąck.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości z terenu Gminy Łąck zobowiązani są do zbierania i oddawania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.

Czytaj dalej ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH