O nas

Gminny Zakład Komunalny w Łącku jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Łąck działającą w formie jednostki budżetowej utworzoną do realizacji zadań własnych gminy Uchwałą Rady Gminy Łąck Nr IX/52/2007 z dnia 12 września 2007 roku.