Cenniki

Gminny Zakład Komunalny w Łącku informuje, że zgodnie z Decyzją nr WA.RET.070.1.292.3.2018 z dnia 21.08.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łąck w następującej wysokości: