INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁĄCK

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gminny Zakład Komunalny informuje, że w ramach Umowy Nr GZK.272.02.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck realizuje firma EKO-MAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock.

Jednocześnie poniżej dane przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łąck z zakresu odbierania odpadów komunalnych:

L.p.Oznaczenie firmy Adres siedziby Dane kontaktowe
1SUEZ Płocka Gospodarka
Komunalna Sp. z o. o.
Płock,
ul. Przemysłowa 31,
09-400 Płock
tel. 24 262 48 53
e-mail:
plock.sekretariat@suez.com
2P.P.H.U. HATREX
Import-Export
Krzysztof Chlewiński
Gąbin,
ul. Trakt Kamiński 6a,
09-530 Gąbin
tel.: 664 424 444
3Remondis Sp. z o. o.
Oddział w Płocku
Płock,
ul. Przemysłowa 32,
09-400 Płock
tel.: 24 268 10 60
e-mail: plock@remondis.pl
4EKO-MAZ Sp. z o. o. Płock,
ul. Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock
tel.: (24) 263 62 92
e-mail: eko-maz@wp.pl
5Remondis Drobin Komunalna Sp. z o. o. Drobin,
ul. Tupadzka 7,
09-210 Drobin
tel.: 24 267 42 90
e-mail: drobin@remondis.pl
6Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wyszogrodzie
Sp. z o. o.
Wyszogród,
ul. Szkolna 16,
09-450 Wyszogród
tel.: 24 231 11 03
e-mail: gospodarkakomunalna@op.pl
7Eneris Surowce S.A. Szczawin Kościelny,
ul. Spółdzielcza 8,
09-550 Szczawin Kościelny
tel.: 44 724 41 71
e-mail: tomaszow@eneris.pl
8Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta
w Gostyninie
Sp. z o. o.
Gostynin,
ul. Bierzewicka 32,
09-500 Gostynin
tel.: 24 235 51 63
9RDF Sp. z o. o. Ostrołęka,
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka
tel.: +48 297 691 258
10Zakład Gospodarki Komunalnej
 i Mechanizacji Rolnictwa
Sp. z o. o.
Baruchowo 54,
87-821 Baruchowo
tel.: 54 284 56 12
e-mail: zgk@baruchowo.pl

*szczegółowy rejestr działalności regulowanej dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku: http://uglack.bip.org.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *