Nieruchomości niezamieszkałe

* UWAGA POWYŻSZE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE PRZYSTĄPILI DO GMINNEGO SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZŁOŻYLI DO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ŁĄCKU DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.