ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawa prawna: art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informujemy, że Związek Gmin Regionu Płockiego, który w roku 2019 realizował zadanie własne Gminy Łąck polegające na utrzymaniu czystości i porządku sporządził „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Gmina Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gmina i Miasto Wyszogród za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Analiza dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego: http://zgrp.bip.org.pl/.