ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Łąck będzie samodzielnie realizować odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łąck.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości z terenu Gminy Łąck zobowiązani są do zbierania i oddawania odpadów  komunalnych w sposób selektywny.

Czytaj dalej ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wydłużenie godzin pracy

W celu usprawnienia możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydłużone zostaną godziny pracy Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku z siedzibą przy ul. Brzozowej 1, 09-520 Łąck:

  • w dniu 08.01.2020 r. (środa) do godz. 1800
  • w dniu 11.01.2020 r. (sobota) w godz. 900 – 1500